Uddannelsesforløb3 års STU forløb
Første år

De første 12 uger er reserveret til afklaringsforløb. Dvs. gennem samtaler og test får vi placeret den unge korrekt i forløbet, her bliver de testet med PAS analyse, faglige test, samt tilmeldt VUC med henblik på færdiggørelse af manglende eksaminer. Der udarbejdes en individuel elevplan for den enkelte unge med oversigt over de aktiviteter vejlednings samtaler, og praktikophold der indgår i hele forløbet. Derudover udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejledningen, Denne uddannelsesplan justeres mindst en gang om året.

Vi arbejder med de sociale kompetencer, vi ligger vægt på tryghed, tillid og opbygning af sociale redskaber. Vi tager fat på kostvejledning, personlig hygiejne og coaching tidligt i forløbet.

Andet år

Faglige prøver og eksamen, mulighed for arbejdsprøvning og praktik forløb. Vi arbejder hen imod et aktivt socialt fritidsliv, vi tager fat på samfundsforhold, økonomi, og samarbejde med myndighederne.

Tredje år

Udslusning og dokumentation af udvikling samt faglige test. Der laves kompetencebeskrivelse, overlevering og brobygning.

Praktik

Hos Next Step er det vigtigt at de unge kommer ud i praktik lokale virksomheder i Roskilde og omegn, samtidig lægger vi vægt på at den unge føler sig tryg og altid har en voksen med gennem praktik forløbet.

Ture, virksomhedsbesøg og Ekskursioner

Ud over nærmiljøet i Roskilde, tager vi til større arrangementer indenfor hesteverdenen.

Rusmidler og alkoholpolitik

Rusmiddel: Next Step har nul tolerance. Pga. vores daglige omgang med hestene er det uforsvarligt at være påvirket.

Alkohol: Der må ikke drikkes i hverdagen på Next Step, til sammenkomster og fester bestemmer personalet hvornår den unge skal stoppe. De ansatte drikker ikke i arbejdstiden, heller ikke indenfor promillegrænsen.

Kontakt Info


Gammelgårdsvej 22
4000 Roskilde
Telefon 53 61 41 57
info@nextstepstu.dk