PædagogikBeskrivelse - Værdigrundlag


Beskrivelse

Selvværd er altafgørende for menneskets livsudfoldelse og muligheder i tilværelsen, begejstring animerer til, at turde udvise selvtillidsfuld adfærd og arbejde på sit selvværd. Next Step arbejder derfor udelukkende ud fra anerkendende pædagogiske teorier som styrker selvtilliden i hverdagen.

På Next Steper hestene en del af det pædagogiske redskab. I sociale systemer foregår kommunikation og social interaktion mellem elever der er tilstede.

Denne forståelse har som konsekvens, at hvis vi ændrer mønstrene for kommunikation med en elev eller gruppe vi eleverne ændre sig .Disse nye kommunikationsmønstre kan indebære en bedre arbejdsindsats, øget læringsudbytte og en mere positiv adfærd hos eleven. Hos Next Step undervises i basal ridning, kropskontrol ognærvær med hestene. Vi arbejder med vigtigheden i korrekt foder, pleje herunderansvar. Hesten som terapeut, den lytter, forstår og elsker dig alligevel.

Vi arbejder med Reaktionsmønstre på negativ/positiv adfærd hos eleven. Det er vores grundholdning, at unge gør det rigtige, hvis de har mulighed for det.

Vi mener,det er grundlæggende afgørende, at de opnåede kompetencer dokumenteres løbende.På Next Step indgår test som en del af det dokumenterende værktøj.

Værdigrundlag

Miljøterapi med hestene som lærermester: Livet i stalden og omkring hestene kræver et fælles ansvar. Heste er, ligesom mennesker, i besiddelse af spejlneuroner, der gør dem i stand til at læse og opfatte et menneskes sindstilstand baseret påkropssprog og udstråling. Dette billede giver os en mulighed for, at gå ind og arbejde med de unges anerkendelse, selvreflektion, afgrænsning samt relationskompetencer. Ridefysioterapien arbejder med balance og velvære. Kost og motion giver kropsbevisthed.

Unge med sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer mangler vigtige kognitive færdigheder. Man kan godt tale om, at de har en indlæringsvanskelighed på dette område. Vi mener ikke konsekvenspædagogik lærer udfordrende unge færdigheder, det virker konfliktoptrappende og minder de unge om det de ikke kan. Vi ved, vi kan ændre den historie og uhensigtsmæssige mestringsstrategi de unge er viklet ind i via vores arbejde på Next Step.

Kontakt Info


Gammelgårdsvej 22
4000 Roskilde
Telefon 53 61 41 57
info@nextstepstu.dk